Publicaties

De weg naar een strategische investeringsstrategie

Verschenen in: ROmagazine, juli 2016. Beschrijving: Duurzaamheid kost geld. Dat wordt vaak gedacht. Door te zorgen dat de juiste partijen op het juiste moment aan tafel zitten, door rekening te houden met toekomstige baten en door de inzet van slimme financieringsconstructies, bv. revolverende fondsen, zijn…

De Omgevingswet een stap verder

Verschenen in: Toets,  september 2013. Beschrijving: Na het artikel in TOETS van juni 2012 over de zogenaamde Kabinetsnotitie nu  een artikel over de toetsversie van van 28 februari 2013 van de nieuwe wet. In dit artikel wordt in eerste instantie kort ingegaan op de belangrijkste…

Les geleerd, met participatie als sleutel

Verschenen in: ROmagazine, november 2012. Beschrijving: Artikel over gebiedsontwikkeling, milieueffectrapportage en de rol van participatie daarbinnen. De casus betreft Delft Zuidoost. Voor dit gebied bestaan plannen voor de ontwikkeling van de Delftse Innovatiecampus, met de TU en andere kennisinstellingen en met ruimte voor de woningen…

De Omgevingswet komt eraan

Verschenen in: Toets, juni 2012. Beschrijving: Op 9 maart 2012 stuurde minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) een uitgebreide brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Onderwerp was de in het regeerakkoord aangekondigde stelselwijziging van het omgevingsrecht. De Kabinetsnotitie, zoals de brief ook wel…

SMB in de praktijk

Verschenen in: Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht, Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam, 2006. Beschrijving: In dit artikel, dat een bewerking is van een lezing op een studiedag van het Centrum voor Milieurecht (13 december 2005), wordt in eerste instantie ingegaan op het SMB…

Ruimtelijk plan regio Rotterdam 2020, Strategische milieubeoordeling zonder toeters en bellen

Verschenen in: KenMERken, Februari 2005. Beschrijving: Verslag van het proces en het resultaat van een van de eerste SMB’s in Nederland. Ingegaan wordt op het beoordelingskader, de totstandkoming van het milieurapport en de milieugevolgen van het ruimtelijk plan voor de regio Rotterdam voor het jaar…

Het leven na de m.e.r., Nesselande en Noordrand 2 en 3.

Verschenen in: KenMERken, Oktober 2000. Beschrijving: Interview met Willie Fikken en Leo van der Wal, toenmalige projectleiders van de MER-en voor de Rotterdamse Vinex-locaties Nesselande en Noordrand 2 en 3: wat waren de voorspellingen toen, hoe ging het verder en waar staan we nu?

Milieu-effectrapportage en ruimtelijke ordening

Verschenen in: KenMerken, Oktober 1999. Beschrijving: Verslag van het proces en het resultaat van een van de eerste SMB’s in Nederland. Ingegaan wordt op het beoordelingskader, de totstandkoming van het milieurapport en de milieugevolgen van het ruimtelijk plan voor de regio Rotterdam voor het jaar…

Milieu-effecten van warmtepompen

Verschenen in: KenMerken, Februari 1999. Beschrijving: Aan de hand van de Rotterdamse Vinex-locatie Nesselande is nagegaan welke milieueffecten verwacht mogen worden van de grootschalige toepassing van warmtepompen. Daarbij is met name gekeken naar de kans op verontreiniging van grond en grondwater.

Milieu-effectrapportage als ontwerp-instrument

Verschenen in: KenMERken, Juni 1997. Beschrijving: Het artikel doet verslag van de wijze waarop het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam milieueffectrapportage inzet als hulpmiddel om te komen tot betere ruimtelijke plannen. De Kadernota m.e.r. voor de Vinex-locaties van 1995 heeft daarbij een belangrijke sturende rol gehad.…

‘Good Practices’ of Sustainable Urban Planning

Verschenen in: Speciale uitgave van Eurocities, een samenwerkingsverband van 60 Europese steden. Beschrijving: Verslag van voorbeelden van duurzame ruimtelijke ordening in Bologna, Kopenhagen, Manchester, Munchen, Lissabon en Rotterdam. Neem contact op voor de complete publicatie.

Naar een compactere invulling van de Vinex-locaties

Verschenen in: ROMmagazine, Maart 1995. Beschrijving: De druk om compacter te verstedelijken neemt toe. Naast de wens om natuur en landschap te beschermen zijn er economische motieven. In Rotterdam zijn mogelijkheden verkend om tot compactere Vinex-locaties te komen. Neem contact op voor het complete artikel.