Kennismaking


SMB in de praktijk

Verschenen in:
Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht, Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam, 2006.

Beschrijving:
In dit artikel, dat een bewerking is van een lezing op een studiedag van het Centrum voor Milieurecht (13 december 2005), wordt in eerste instantie ingegaan op het SMB voor het Ruimtelijk Plan voor de Regio Rotterdam (RR2020). Het zoekproces (wat is nou eigenlijk een SMB?) en de uitkomsten daarvan komen uitgebreid aan bod. Vervolgens worden ervaringen elders in Nederland en de meer recente Rotterdamse praktijk behandeld.

Het artikel is verschenen in een uitgave van Europa Law Publishing met ISBN-nummer 90-76871-65-5.