Kennismaking


Milieu-effectrapportage en ruimtelijke ordening

Verschenen in:
KenMerken, Oktober 1999.

Beschrijving:
Verslag van het proces en het resultaat van een van de eerste SMB’s in Nederland. Ingegaan wordt op het beoordelingskader, de totstandkoming van het milieurapport en de milieugevolgen van het ruimtelijk plan voor de regio Rotterdam voor het jaar 2020.