Kennismaking


Les geleerd, met participatie als sleutel

Verschenen in:
ROmagazine, november 2012.

Beschrijving:
Artikel over gebiedsontwikkeling, milieueffectrapportage en de rol van participatie daarbinnen. De casus betreft Delft Zuidoost. Voor dit gebied bestaan plannen voor de ontwikkeling van de Delftse Innovatiecampus, met de TU en andere kennisinstellingen en met ruimte voor de woningen voor studenten en kenniswerkers. Ook zijn aanpassingen in de verkeersinfrastuctuur voorzien. In 2009 werden de plannen geblokkeerd door een uitspraak van de Raad van State. De planvorming werd opnieuw ter hand genomen, o.a. door de proceskant van milieueffectrapportage te benutten voor een intensief participatietraject met diverse belanghebbenden. Het resultaat is een voorkeursalternatief waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt, met o.a. extra aandacht voor groen en water. Het artikel doet verslag van het proces en is geschreven i.s.m. Maartje Scholten van de gemeente Delft.

Klik hier voor het complete artikel.