Kennismaking


Milieu-effecten van warmtepompen

Verschenen in:
KenMerken, Februari 1999.

Beschrijving:
Aan de hand van de Rotterdamse Vinex-locatie Nesselande is nagegaan welke milieueffecten verwacht mogen worden van de grootschalige toepassing van warmtepompen. Daarbij is met name gekeken naar de kans op verontreiniging van grond en grondwater.