Kennismaking


De Omgevingswet een stap verder

Verschenen in:
Toets,  september 2013.

Beschrijving:
Na het artikel in TOETS van juni 2012 over de zogenaamde Kabinetsnotitie nu  een artikel over de toetsversie van van 28 februari 2013 van de nieuwe wet. In dit artikel wordt in eerste instantie kort ingegaan op de belangrijkste algemene ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Vervolgens wordt ingezoomd op het hoofdstuk Milieueffectrapportage: welke veranderingen zijn daarin waar te nemen en welke gevolgen heeft dat? En wat kan of gaat er veranderen voor de milieueffectrapportage? Het artikel is geschreven i.s.m. Willem-Jan Langenbach.

Klik hier voor het artikel.