Kennismaking


De Omgevingswet komt eraan

Verschenen in:
Toets, juni 2012.

Beschrijving:
Op 9 maart 2012 stuurde minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) een uitgebreide brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Onderwerp was de in het regeerakkoord aangekondigde stelselwijziging van het omgevingsrecht. De Kabinetsnotitie, zoals de brief ook wel wordt genoemd, gaat in op de bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De wijzigingen moeten volgens de huidige planning in 2014 leiden tot de inwerkingtreding van de zogenoemde Omgevingswet. Wat zijn de hoofdlijnen, het doel en de ontwerpprincipes van de nieuwe Omgevingswet? Welke rechtsfiguren worden voorzien? En wat kan of gaat er veranderen voor de milieueffectrapportage? Het artikel is geschreven i.s.m. Willem-Jan Langenbach van De Vries Juristen te Woerden.

Klik hier voor het hele artikel.