Kennismaking


Milieu-effectrapportage als ontwerp-instrument

Verschenen in:
KenMERken, Juni 1997.

Beschrijving:
Het artikel doet verslag van de wijze waarop het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam milieueffectrapportage inzet als hulpmiddel om te komen tot betere ruimtelijke plannen. De Kadernota m.e.r. voor de Vinex-locaties van 1995 heeft daarbij een belangrijke sturende rol gehad.

Neem contact op voor het complete artikel.