Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011


Twente.jpgRegio Twente heeft een nieuw mobiliteitsplan opgesteld. In samenwerking met Ecorys Nederland BV te Rotterdam heeft Adviesbureau Willie Fikken het plan-MER voor het plan samengesteld. Daarin is ondermeer gekeken naar de gevolgen voor de bereikbaarheid (ondermeer voertuigverliesuren, zie figuur) en de gevolgen voor natuur (Natura2000) en milieu (geluid en luchtverontreiniging).