Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam


Stadsregio Rotterdam heeft Adviesbureau Willie Fikken gevraagd een vervolg te geven op het Themarapport Milieu&Ruimte dat in 2005 is opgesteld voor de projectorganisatie Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR). In het themarapport was een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de uitvoering van het Ruimtelijk Plan voor de Regio Rotterdam (RR2020) te monitoren. De resultaten van deze verkenning zijn verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een reeks concrete  Milieu&Ruimte-indicatoren. Deze zijn voor het eerst opgenomen in het MSR-rapport van 2007 en worden nu jaarlijks bijgehouden.

> Download het themarapport van MSR in pdf