Implementatie Omgevingswet Doetinchem


De gemeente Doetinchem bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ik ben ingehuurd om daarbij ondersteuning te bieden voor het thema milieu. Zo heb ik een onderzoek van de Omgevingsdienst Achterhoek (Milieu in het Omgevingsplan) begeleid, heb ik bijgedragen aan het Koersdocument Omgevingswet, ben ik betrokken bij de vertaling van de resultaten van de stresstest klimaatadaptatie en heb ik een Notitie Reikwijdte en Detailniveau geschreven voor een plan-MER, dat voor de omgevingsvisie wordt opgesteld.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *