Scheldekwartier en Edisongebied Vlissingen


De gemeente Vlissingen heeft plannen om het voormalige KSG-terrein te transformeren tot een nieuw stadsdeel met woningen, winkels, culturele voorzieningen en een jachthaven. Ook voor het nabijgelegen Edisongebied bestaan herstructureringsplannen. Hier wordt ondermeer nieuwe bedrijvigheid en een forse uitbreiding van de al aanwezige scholen (Kenniswerf) voorzien. Adviesbureau Willie Fikken heeft het MER voor de betreffende plannen samengesteld.

> Download MER in pdf