Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020


Adviesbureau Willie Fikken is ingeschakeld om, in nauwe samenwerking met het Stadsgewest Haaglanden, een plan-MER voor het Regionaal Structuurplan Haaglanden op te stellen. Als eerste stap is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Hierin kwam aan de orde welke onderdelen van het structuurplan aan een milieubeoordeling moeten worden onderworpen en welke milieuthema’s worden beschouwd. De tweede stap betrof het samenstellen van het plan-MER.