Milieutoets Structuurvisie Den Haag


Den Haag 2020De gemeente Den Haag heeft een structuurvisie voor de gehele stad (en haar omgeving) opgesteld. Adviesbureau Willie Fikken is daarbij ingeschakeld om de structuurvisie aan een milieutoets te onderwerpen. De milieutoets is in nauwe samenwerking met plannenmakers en milieukundigen van de gemeente uitgevoerd. Na de afbakening van de relevante milieuthema’s zijn de belangrijkste vraagstukken genoteerd en besproken. Vervolgens is een globale inschatting (expert judgements) gemaakt van de kansen en belemmeringen voor de structuurvisie. Op een aantal punten heeft dit geleid tot aanpassingen in de structuurvisie. Het resultaat van de milieutoets is verwerkt in een bondige rapportage.

Klik hier voor de samenvatting van de rapportage in de structuurvisie (PDF-formaat, 106 kB)