Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam R2020


RR2020 is het Ruimtelijk Plan voor de Regio Rotterdam voor het jaar 2020. Willie Fikken heeft als medewerker van het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam een milieurapport zoals bedoeld in de Europese richtlijn voor strategische milieubeoordeling (SMB), nu plan-MER genaamd, opgesteld. Zie het artikel dat hij over zijn ervaringen in het vakblad KenMERken schreef.

Klik hier voor het complete SMB-rapport.