A4 Passage en Poorten&Inprikkers


De Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden werken samen aan de oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek van Den Haag en omgeving. Voor de weginfrastructuur staat de A4 centraal: de doorstroming wordt hier belemmerd door de verkeersdrukte in het algemeen en door de vele weefbewegingen in het bijzonder. Ook de zogenaamde Poorten & Inprikkers van de stad vormen een aandachtspunt. Studies (verkeer, techniek, ruimtelijke analyse, plan-MER en KBA) zijn verricht naar mogelijkheden tot verbetering. Willie Fikken is ingeschakeld om het plan-MER ter onderbouwing van een rijksstructuurvisie te begeleiden. Eind 2012 heeft de Commissie voor de m.e.r. een positief advies over het plan-MER uitgebracht.