Zeeburgereiland Amsterdam


ZBE

De gemeente Amsterdam heeft te maken met een sterke groei van het inwoneraantal. Vanwege deze groei zijn nieuwe bouwlocaties nodig. Een van de locaties betreft het Zeeburgereiland, gelegen in het IJ. Het is de ambitie om het eiland te transformeren tot een hoogstedelijk en duurzaam woongebied. In totaal gaat het om een kleine 10.000 woningen, waarvan de eerste 2.500 nu al worden gebouwd in de zogenaamde Sportheldenbuurt. De Sluisbuurt is aangewezen als een van de Amsterdamse versnellingslocaties. Hier zijn 3.500 tot 5.500 woningen met bijbehorende voorzieningen gepland. Op dit moment wordt een bestemmingsplan voor de Sluisbuurt voorbereid.

Ik ben in eerste instantie gevraagd om de m.e.r.-plichtigheid van de plannen te beoordelen. Aansluitend heb ik de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER opgesteld.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *