Nieuwe Stadsbrug Rotterdam


westelijke-stadsbrug-rotterdam

De gemeente Rotterdam verkent de mogelijkheden om een derde stadsbrug over de Nieuwe Maas te realiseren. Ecorys is gevraagd om een studie te verrichten naar de maatschappelijke en economische effecten van het project. Als onderaannemer van Ecorys heb ik een bijdrage aan de studie geleverd door de effecten van de brug op de luchtkwaliteit en de omvang van de geluidhinder te bestuderen. De effecten zijn met behulp van kentallen en rekenregels vertaald in euro’s. Ook de groenmaatregelen die onderdeel uitmaken van het project zijn gemonetariseerd. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de zogenaamde TEEB-tool, een instrument om de baten van groen op o.a. gezondheid, energiegebruik en sociale cohesie in kaart te brengen.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *