Verdieping Nieuwe Waterweg + Botlek


Verdieping NWW

Een belangrijke trend in het vervoer van goederen is de schaalvergroting. Voor het transport over water betekent dit grotere en dieper stekende schepen. Om de nautische bereikbaarheid van de Botlek te garanderen moet de Nieuwe Waterweg worden verdiept. Voor deze verdieping is een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet nodig. Deze vergunning is m.e.r.-plichtig. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heb ik in eerste instantie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER voor de verdieping geschreven. Daarna heb ik een begeleidende rol gehad bij de totstandkoming van het MER.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *