Structuurvisie en bestemmingsplannen Delft


De gemeente Delft heeft een structuurvisie, met daaraan gekoppeld een plan-MER, voor het gehele grondgebied van de gemeente opgesteld. Als vervolg daarop wordt een aantal bestemmingsplannen voor Delft-Zuidoost (TU en omgeving) voorbereid. Hiervoor is een project-m.e.r.-procedure doorlopen. Als adviseur van de gemeente heb ik heeft voor het plan-MER voor de structuurvisie de Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld. Aansluitend heb ik de totstandkoming van het plan-MER begeleid.
Een volgende opdracht betrof het project-MER voor diverse ontwikkelingen in de TU-wijk (Delft-Zuidoost). Hiervoor trad ik op projectleider namens de gemeente.