Stadsvisie Harlingen


In opdracht van de gemeente Harlingen heeft BVR adviseurs stedelijke ontwikkeling landschap en infrastructuur een stadsvisie, als opmaat voor een later op te stellen structuurvisie, voor het jaar 2025 opgesteld. Als onderaannemer van BVR heeft Adviesbureau Willie Fikken een check uit op de plan-m.e.r.-plichtigheid van de structuurvisie uitgevoerd. Aan de hand van een hiervoor opgesteld stappenplan is gekeken naar mogelijke gevolgen op de Waddenzee, als Natura2000-gebied, en naar de mate waarin de structuurvisie een kader vormt voor project-m.e.r.-(beoordelings-)plichtige activiteiten. De conclusie, een plan-m.e.r. is nodig, heeft een vervolg gekregen in de vorm van de opdracht een Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER op te stellen.