Solarpark Scaldia


solarpark-scaldia

Projectontwikkelaar Solarpark Zeeland heeft het initiatief genomen om in de kabel- en leidingstrook van het Sloegebied in Borsele/Vlissingen een zonnepark te realiseren. Het park met een omvang van 43 ha kan voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 15.000 gezinnen. Om het zonnepark mogelijk te maken was een buitenplanse afwijking van het geldende bestemmingsplan nodig. Voor deze planologische procedure heb ik de ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Daaropvolgend heb ik de WABO- en watervergunningen aangevraagd bij de gemeenten en het waterschap. Inmiddels zijn de vergunningen verleend en wordt een SDE-subsidie aangevraagd. Het zonnepark zal volgens de huidige planning in 2017 worden gerealiseerd.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *