Sloegebied Vlissingen


Het Sloegebied is een grootschalig haven- en industriegebied op de grens van de gemeenten Borsele en Vlissingen. De bestemmingsplannen voor het gebied moeten worden geactualiseerd. In opdracht van beide gemeenten en in nauwe samenspraak met Zeeland Seaports heb ik de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de bestemmingsplannen opgesteld. Aansluitend ben ik ingehuurd als adviseur van de projectgroep Bestemmingsplannen Sloegebied en heb ik de eindredactie van het MER verzorgd.