Rotterdam Centraal


Rotterdam CentraalRotterdam Centraal staat aan de vooravond van een grootscheepse transformatie. Zowel het station als de directe omgeving zullen de komende jaren forse veranderingen ondergaan. Voor deze veranderingen heeft het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam een MER/SMB-rapport opgesteld. Willie Fikken was projectleider/adviseur.