PolanenPark – Haarlemmerliede


Het PolanenPark betreft de herontwikkeling van een bestaand bedrijventerrein in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Ter onderbouwing van het bestemmingsplan heeft Willie Fikken een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld. Daarin is ingegaan op een aantal hinderaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ook is een check uitgevoerd op de mogelijke aantasting van gevoelige gebieden, zoals de EHS en de Stelling van Amsterdam. Ten slotte is gekeken naar mogelijke cumulatieve effecten gelet op het nabijgelegen bedrijventerrein De Liede.