PARK 21 – Haarlemmermeer


Park21De gemeente Haarlemmermeer beraadt zich op de ontwikkeling van het Park van de 21e eeuw. De locatie voor het park bevindt zich tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en heeft een omvang van ca. 1000 ha. Het is de bedoeling om het huidige landbouwgebied te transformeren tot een gemengd gebied met bos, natuur, water, recreatieve voorzieningen en verbrede landbouwactiviteiten. Voor het park wordt in lijn met de Crisis- en Herstelwet een bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld. Hiermee wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Voor het bestemmingsplan wordt een MER opgesteld. Als adviseur van de gemeente denk ik mee over inhoud en proces van deze milieueffectrapportage.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *