Omgevingseffectrapport (OER) Omgevingsvisie Overijssel


De provincie Overijssel staat voor een aantal grote uitdagingen. Verstedelijking, mobiliteit, energietransitie, duurzame landbouw, natuur, klimaatadaptatie, allemaal ontwikkelingen die ruimte vragen. Het is de vraag of dat allemaal past en wat dat betekent voor de leefomgeving. Een nieuwe omgevingsvisie wordt voorbereid met een omgevingseffectrapport (OER) als onderbouwing. Als projectleider OER ondersteun ik de provincie in dat proces.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *