M.e.r.-beoordeling in moederprocedures


In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer heeft De Vries Juristen i.s.m. Adviesbureau Willie Fikken onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot inbedding van de m.e.r.-beoordeling in de moederprocedures. Na een verkenning van een drietal varianten heeft het onderzoek geleid tot een voorkeursvariant. Het ministerie beraadt zich momenteel op een vervolg.