Kanaalzone Gent-Terneuzen


De projectorganisatie KGT2008 heeft in de periode 2006-2009 in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse overheid een verkenning uitgevoerd naar de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaal van Gent naar Terneuzen. Onderdeel van de verkenning was een milieutoets. De milieutoets heeft de effecten van diverse oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Ook heeft de milieutoets input voor de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) opgeleverd. Adviesbureau Willie Fikken heeft de totstandkoming van de milieutoets begeleid.