Kanaalkruising Sluiskil


Sluiskiltunnel-NoordbuisIn dit project heeft Willie Fikken de milieucoördinatie binnen de provincie Zeeland verzorgd. Hij maakte deel uit van het Tracemer-team. Naast de coördinatie van gegevensuitwisseling en commentaarrondes heeft Willie Fikken enkele specifieke deelprojecten op zich genomen. Zo was hij de procesbegeleider voor de watertoets en de opdrachtgever voor de uitgevoerde natuurinventarisatie. De tunnel is op 19 mei 2015 in gebruik genomen.