Food Center Amsterdam


De gemeente Amsterdam werkt aan de herstructurering en gedeeltelijke transformatie van het Food Center Amsterdam (FCA). Het FCA is een groothandelscentrum voor levensmiddelen, zoals aardappelen, groente, fruit, vlees en vis. Het FCA levert producten aan circa 10.000 grotendeels Amsterdamse klanten, waaronder kleine en middelgrote zelfstandige ondernemingen en instellingen, detailhandelsbedrijven, horeca en marktkooplieden.

In het kader van de herstructurering wordt een nieuw bestemmingsplan voor het betreffende gebied voorbereid. Onderdeel daarvan is de beoordeling of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Als zelfstandig adviseur ben ik ingeschakeld om deze (vormvrije ) m.e.r.-beoordeling uit te voeren.