Financiering duurzame gebiedsontwikkeling


rijswijk-buiten

Op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten van duurzaamheidsmaatregelen bij gebiedsontwikkeling. Aanleiding was de privé-constatering dat milieuvriendelijke alternatieven de eindstreep vaak niet halen en dat de kosten daarbij vaak een belangrijke rol spelen. Maar is dat wel redelijk?

Naast kosten zijn er ook baten, soms pas op de wat langere termijn (b.v. lagere beheerkosten). In de hedendaagse berekeningen wordt hier al wel rekening mee gehouden. Waar nog te weinig rekening mee wordt gehouden zijn de baten, ook financiële, van andere partijen dan de initiatiefnemers. Wanneer je deze freeriders kunt verleiden om te participeren komt er vaak een veel gunstiger eindbeeld uit en lukt het wel om de business case rond te krijgen. Ook de inzet van nieuwe financieringsconstructies blijkt meer mogelijk dan gedacht.

In een artikel in ROmagazine doe ik verslag van het onderzoek, met daarbij o.a. twee case-beschrijvingen (All electric Rijswijk-Buiten en Energiefonds Den Haag).

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *