Bergwijkpark Diemen


Bergwijkpark

Het Bergwijkpark e.o. in Diemen zal de komende jaren een grootschalige transformatie ondergaan. Het ruimtelijk programma voor het gebied voorziet ondermeer in de bouw van ca. 5.000 woningen. Het bestemmingsplan is plan-m.e.r.-plichtig. Metafoor heeft zowel het bestemmingsplan als het plan-MER opgesteld. Mij is gevraagd om gaandeweg het traject een kwaliteitstoets uit te voeren op zowel inhoud als proces.