Badhoevedorp/Lijnden-Oost


De gemeente Haarlemmermeer heeft een nieuw bestemmingsplan voor Badhoevedorp opgesteld. Het bestemmingsplan voorziet ondermeer in de herinrichting van het gebied dat vrijkomt na de wegomlegging van de A9. Voor het bestemmingsplan wordt een uitgebreide m.e.r.-procedure doorlopen. Adviesbureau Willie Fikken heeft het plan-MER opgesteld, ondermeer door gebruik te maken van de resultaten van onderzoeken die al waren, of gaandeweg zijn uitgevoerd door andere bureaus. Het plan-MER heeft tezamen met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Begin april 2013 verscheen een positief advies van de Commissie voor de m.e.r. Klik hier voor het plan-MER. Klik hier voor het advies van de Commissie m.e.r.