Advisering Bevoegd Gezag


Adviesbureau Willie Fikken is de afgelopen jaren een aantal keren voor kortere en langere tijd ingehuurd om het Bevoegd Gezag te adviseren bij m.e.r.-procedures. Voor DCMR Milieudienst Rijnmond, in de rol van Bevoegd Gezag voor de gemeente Rotterdam,  heeft Adviesbureau Willie Fikken geadviseerd over concrete projecten zoals een plan-MER voor het Botlekgebied. Ook is er een bijdrage geleverd aan de reactie van de vier grote gemeenten op de wetsvoorstellen voor de modernisering van de m.e.r.-regelgeving.

Een andere gemeente die een beroep heeft gedaan op Adviesbureau Willie Fikken is de gemeente Den Haag. Hierbij ging het om inbreng bij een specifiek project, nl. de transformatie van de Binckhorst. Dit bedrijventerrein wordt in een periode van 15 tot 20 jaar omgevormd tot een hoogwaardige woon-werklocatie. Willie Fikken heeft geadviseerd over de te zetten stappen en gezorgd voor de interne toetsing van tussenrapportages.

Nog een voorbeeld: Adviesbureau Willie heeft de gemeente Utrecht geadviseerd over de m.e.r.-procedures voor woningbouwplannen in de Uithof en de uitbreiding van een golfbaan nabij Kasteel Haarzuilens.